Dualar
Trend

Hergün Okunacak Dualar

Hadis-i Şerifler Buyuruldu ki:

  • Bir kimse sabah-akşam 3 kere; “Bismillahillezi la yedurru ma’asmihi şey’ün fil’erdı vela fissemai ve hevüssemi’ul alim.” derse ona hiçbir şey zarar veremez.”
  • Bir kimse sabahleyin 3 defa; “E’uzü billahissemi’il alimi mineş şeytanirracim” diyerek Haşr suresinin son 3 ayetini (Huvallahüllezi…) okursa ALLAH ona 70.000 meleği vekil edip, akşama kadar kendisine dua ederler.”
  • Hergün 100 defa; “La havle…” okuyan ebediyyen fakirlik görmez.Bu cennet hazinelerinden bir hazinedir.”
  • Hergün bana 100 kere salevat getiren, münafıklıktan ve Cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamet günü şehitlerle beraber olur.”
  • “Bir kimse günde 70 kere istiğfar ederse, (Estağfirullah, derse) 700 günahı affolur.”
  • Hergün 25 defa; (Allahümme barik li filmevt ve fima ba’d-el-mevt.) okuyanlar, ölüm hastalığında, 40 defa; “La ilahe illa ente sübhaneke inti küntü min-ez-zalimin.” okuyanlar, her gece Yasin-i şerif okuyanlar, her sabah veya akşam devamlı olarak 3 defa; “E’uzü billahissemi’il’alimi mineş-şeytanirracim” ile “Hüvallahüllezi…”yi okuyanlar şehit olurlar.
  • Her sabah, Ayetelkürsi, İhlas-ı şerif ve Fatiha-i şerife’yi okuyup, ölenlerin ruhuna göndermelidir.
  • Kayıp olan ve çalınan birşeyi bulmak için, hergün 25 defa; “Ya cami’annasi li-yevmin la raybe fihi innallahe la yuhlif-ül mi’ad icma’ beyni ve beyne ….” duasını okumalıdır.(Sonunda noktaların yerinde, kayıp olan şeyin ismi söylenir.) Kaynak: Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye
  • Bir kimse sabah akşam 7 kere; “Hasbiyallahü la ilahe illa hü, aleyhi tevekkültü ve hüve Rabbül-arşil-azim.” derse, ALLAH onun dünya ve ahiret işlerine kafi gelir.” Beyheki
  • “Şirkten korunmak için; “Allahümme inni e’uzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfirüke li-ma la a’lemü inneke allamül guyub.” okuyun!” İ. Ahmed

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu